Möte med alliansen & Leijonborg

På onsdagar träffas vi som jobbar med utbildningsfrågor i de fyra allianspartierna. Vi brukar diskutera aktuella frågor, gå igenom ärenden som vi ska ta upp utskottsmötena, och har också överläggningar med utbildningsdepartementet.
Igår var Lars Leijonborg hos oss för att prata om aktuella högskole- och forskningfrågor. Bra och trevligt. Till hösten kommer regeringen att lägga en forsknings- och innovationspolitisk proposition där ramarna för svensk forskning under de kommande åren slås fast. Arbetet med den propositionen var en av frågorna vi pratade om igår.

Lämna ett svar