Knasiga IT-förslag i riksdagen!

Idag debatterar riksdagen förslag inom IT. Det handlar dels om ett förslag från regeringen om så kallad “funktionell separation” och dels motioner från den allmänna motionstiden. Separationen handlar om att säkerställa en sund konkurrens på bredbandsmarknaden och det är bra. Allmän motionstid är den tid då vi som riksdagsledamöter har möjlighet att lägga egna förslag, som sedan i regel mangrant avslås.

Jag passade på att roa mig med att läsa igenom IT-betänkandet ordentligt. Och kan konstatera att det finns flera jätteknasiga förslag….

….socialdemokraten Sven-Erik Österberg föreslår att internetuppkoppling ska ingå inte bara i 1:a klass utan också om man åker 2:a klass på SJ:s tåg. Det kan låta beskedligt, men ska riksdagen verkligen detaljstyra ett statligt företag på det sättet? Dessutom så betalar ju folk extra för en 1:a klassbiljett för att få lite extra. Och om han nu vill styra vem som ska få tillgång till internet så är väl kaffet ett naturligt nästa steg – kaffe ingår om man åker med SJ 1:a klass, men i 2:a klass får man betala. Och det är ju inte rättvist, eller?

Noterar att politikerbloggen skriver om Österbergs förslag idag!

I samma betänkande finns också ett spännande förslag från vänsterpartisten Peter Pedersen. Han föreslår att trådlösa bredband endast ska användas i glesbygd och att fasta uppkopplingar är det som ska användas i storstäderna. Pedersens skäl är att strålning kan vara farligt och att man måste vara försiktig. Att beakta strålningsrisker är väl sunt, men visst är det knasigt att (v) vill avskaffa alla trådlösa bredband i Stockholm, Göteborg och alla andra städer i Sverige?

Lämna ett svar