Fråga om stöd i skolan till barn med intellektuella funktionshinder

Härom veckan var jag på besök hos Föreningen Grunden i Göteborg, vilket jag tidigare skrivit om på bloggen.

Flera personer tog vid besöket upp att det stöd de får och fått i skolan ofta brister. Alltså att Göteborg och andra kommuner inte gör vad de kan och borde. Detta gör att många unga med intellektuella funktionshinder inte utvecklas socialt och kunskapsmässigt på det sätt de skulle kunna. Och det gör i sin tur att de inte får den start i livet eller grund i livet de borde kunna förvänta sig.

Idag tog jag därför tillfället i akt att ställa en fråga om just detta till Utbildningsministern Jan Björklund under riksdagens frågestund. Min fråga och Björklunds svar kommer snart upp på riksdagens webbplats. Han gav ett bra svar. Han delar min syn på att alla ska få stöd utifrån sina förutsättningar, och sa också bl.a. att han tycker att det ska vara möjligt för elever i särskolan att få de högsta betygen.

Lämna ett svar