Kris i försvaret?

Det svenska försvaret har genomgått en stor förändring under de senaste åren. Invasionshot är lämnat till förmån för insatser, vilket märks inte minst när vi nu har svenska soldater i bland annat Afganistan och Tchad.

I media har vi de senaste dagarna kunnat ta del av den kärva ekonomiska situation försvaret befinner sig i. Det talas ånyo om nedläggningar av förband i delar av landet.

Det är lite upp och nedvända världen. På Svenska Dagbladets ledarsidan går Claes Arvidsson till angrepp mot alliansen. Väntat. I en annan del av tidningen talar Anders Karlsson som är socialdemokraternas talesperson i försvarsfrågor om att ta saker i rätt ordning och att regeringen är oansvarig. Knasigt. Särskilt som (s) vill banta försvaret med 4,5 mdr mer än alliansen under denna mandatperiod, vilket är 1 mdr mer än den besparing som (mp) föreslår!! Läs också Birger Schlaugs kommentarer. Och (s) föreslår en besparing utan underlag om effekter vår Sveriges säkerhet!

debattsidan i Svenska Dagbladet skriver idag två personer om att besparingar och effektiviseringar av försvarets logistikverksamhet är en bra väg. Därigenom kan viktig “kärnverksamhet” skyddas. Jag tror att de har rätt. Jag har själv föreslagit, motionerat om, just detta i riksdagen såväl hösten 2006 som hösten 2007. Min idé är att låta privata företag sköta kringverksamheter – det blir då rimligen mer effektivt och samtidigt kan dessa företag få en möjlighet att utveckla produkter och tjänster som kan användas också utanför försvaret. Historiskt har försvaret haft egna cafeterior, bilverkstäder, lager etc. Det kan ju knappast vara rimligt?

Lämna ett svar