Besök hos Föreningen Grunden i Göteborg

I förmiddags var jag på besök hos Föreningen Grunden. Grunden är en förening för personer med intellektuella funktionshinder. De strävar för livskvalitet, självförtroende och delaktighet, och mot förtryck och diskriminering.

För ett drygt år sedan blev jag kontaktad av Maria Johansson som arbetar för Grunden. Hon framförde synpunkter på skolpolitik. Sedan dess har vi haft löpande kontakt via mail. Jag tyckte att det nu var dags att åka och träffa dem för att lyssna och lära mer.

Det blev ett jättetrevligt besök. Totalt medverkade nästan 15 personer som är involverade i olika delar av Grundens verksamhet såsom föreläsningar, film och medieproduktion. De berättade om föreningens tillkomst, vad de gjort och gör, och vad de hoppas kunna uppnå framåt. De berättade bland annat att det, utöver i Göteborg, nu finns grundenföreningar i bland annat Laholm, Skaraborg och Trollhättan.

En stor del av tiden ägnade vi åt frågor om skola/utbildning, delaktighet och arbete. Ofta brukar jag som riksdagsledamot avkrävas åsikter och svar. Så också idag, men jag valde att se till att lyssna snarare än att propagera.

Maria och de andra tryckte på att de inte gillar exkluderingen som de anser att särskolan ger upphov till. De pratade om mobbning. De pratade om svårigheterna att ta sig in på abretsmarknaden. En tjej frågade varför det är svårt, ja nästan omöjligt, att som boende i ett gruppboende få ha ett eget husdjur. En annan person frågade varför han fick barnbidrag medan de jämnåriga fick studiebidrag.

Sammantaget väldigt intressant och oerhört lärorikt. Tusen tack!

Lämna ett svar