Vetenskapsfestivalen

Idag är jag med i en diskussion om miljöfrågor på Vetenskapsfestivalen i Nordstan i Göteborg. Min del handlar om förnyelsebara bränslen och jag ska diskutera problem och möjligheter med två forskare. På bilden inledning där vi bl.a. får höra tips vad vi kan göra som enskilda personer.

Lämna ett svar