Träffade studentkårer idag

Idag har jag träffat studenter i Göteborg tillsammans med Cecilia Magnusson. Moa Neumann som är ordförande för Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) har bjudit in oss till ett samtal. Förutom Moa träffade vi Sami Korpela, Sebastian Rundberg och Klara Gustafsson som arbetar i lärarkårer SLUG.

Mötet blev riktigt bra. Vi fick nästan två timmar av samtal. Första ämnet var lärarutbildningen. Högaktuellt då Högskoleverket i förra veckan riktade skarp kritik. Vi talade om genomförde reformer av utbildningen som gjordes 2001 och 2007, tentamensmodeller, hur man ska locka duktiga personer till läraryrket och mcyket, mycket annat.

Kårobligatoriet blev (självklart) nästa stora ämne. Regeringens utredare lämnade för ett tag sedan ett förslag om hur obligatoriet ska kunna avvecklas. Principiellt kan man knappast försvara obligatoriet – varför måste man tillhöra en studentkår bara för att man studerar? Så är det ju varken med facket, idrottsklubben eller svenska kyrkan. Dock måste vi vara ödmjuka inför förändringen och tiänka till så att studenter även utan ett obligatorium får ett bra inflytande. GFS och SLUG hade rejält med åsikter.

Under mötet hann vi även med att samtala om karriärvägar för forskare, hur man fördelar pengar till universitet och högskolor, samt om hur lärosätenas frihet kan stärkas.

Lämna ett svar