Länsförbundsstämma

Idag har moderaterna i Göteborg årsmöte. På stämman ska en massa förslag diskuteras och val förättas. Jag har skrivit en miljörapport som jag ska föredra för de drygt 200 ombuden. På bilden syns medlemmen Gunnar Ek i talarstolen till vänster om stämmopresidiet.

Lämna ett svar