IVA, Chalmers och KAIST

Idag har jag varit på Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) för ett möte med universitetsfolk.

När utbildningsutskottet var i Korea i början av januari besökte vi Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) som är ett av koreas främsta universitet. Skrev en kort notis på bloggen om robotar vi fick se. I samband med besöket berättade rektorn, professor Suh, att de skull besöka Stcokholm för att träffa folk och diskutera samarbeten. Jag tyckte därför att det var bra att vara med: tacka för besöket vi gjorde, lyssna på hur Sverige och Korea kan samarbeta mm.

Särskilt roligt är att jag kunde fixa att Chalmers fick möjlighet att vara med idag. Därigenom fick Chalmers en möjlighet att presentera sig och prata med KAIST om ett eventuellt framtida samarbete. Båda skolorna har ambitiösa arbeten inom områdena miljö och sjöfart – kanske kan det vara områden att samarbeta kring?

Mötet var positivt. Jag tror att det kan bli något bra av detta!

Lämna ett svar