Nytt upplägg för arbetskraftsinvandring

På dagen DN Debatt skriver migrationsminister Tobias Billström (m) och miljöpartiets gruppledare i riksdagen Mikaela Valtersson att alliansen och (mp) är överens om att införa en ny och ordand arbetskraftsinvandring med betydligt enklare och lättare regler. Äntligen!

Billström och Valtersson föreslår bland annat att en person från ett land utanför EU ska kunna få ett arbets- och uppehållstillstånd om personen får ett jobberbjudande av ett svenskt företag.

Förslagen är klockrena av flera skäl. Dels får svenska företag en möjlighet att hitta duktiga personer också utanför EU-området på ett enkelt och bra sätt. Detta är inte minst viktigt för de många företag inom IT, vård och andra områden där man inte kan finna personer med rätt kompetens i Sverige. Dels är det viktigt för Sverige då fler personer ges möjlighet att arbeta och betala skatt. Dels är det bra då det ger personer utanför EU en möjlighet att kunna bygga en framtid i Sverige. Och allt detta ligger i linje med alliansens arbetslinje – folk ska och förväntas arbeta, göra rätt för sig och komma till sin rätt.

Om någon månad kommer riksdagen behandla ett närbesläktat förslag – om nya möjligheter för forskare att komma till Sverige. Tanken med det är att på liknande principer göra det möjligt för duktiga forskare att komma till Sverige och forska i näringslivet eller på universitet och högskolor.

Båda dessa förslagen är viktiga och också något jag föreslagit i riksdagen i två motioner, en om generell arbetskraftsinvandring och en om studenter och forskare.

Lämna ett svar