Vetenskapsrådet

Ikväll besöker riksdagens utbildningsutskott den statliga forskningsfinansiären Vetenskapsrådet (VR). VR har för 2008 en budget på runt 3,5 miljarder kronor som går till forskning på universitet och högskolor, till forskningsinfrastruktur, till kommunikation av forskningsresultat mm. Ett exempel på kommunikation är webbsidan exptersvar där VR hjälper journalister att komma i kontakt med specialister.

På bilden syns från vänster Ulrica Carlsson (c), Margeta Pålsson (m), Arne Jarrick (huvudsekreterare i det humanistiskt-samhällsvetenskapliga ämnesrådet på VR), Elisabeth Haggård (forskare och vice ordförande i VR:s styrelse), Gunnel Gustafsson (stf generaldirektör) samt Björn von Sydow(s, och ordförande i VR:s styrelse).
Intressant och trevligt besök.

Lämna ett svar