Fängslad i Kina

Härom veckan blev jag kontaktad om en person som blivit fängslad i Kina. Personen ifråga är svensk medborgare och har under ett antal år drivit ett företag i Kina där han förmedlat produkter från Sverige till Kina. Mannen är gift med en kinesisk kvinna och de har ett gemensamt barn.

För ett halvår sedan blev mannen av kinesiska myndigheter anklagad för fusk med införtullning av varor. Dessa uppgifter sköttes av ett kinesiskt partnerföretag, men det räckte inte som förklaring.

Familjen är på väg att flytta till Sverige och mannen reste därför in i Kina för snart två veckor sedan för att lösa visum för fru och barn. I samband med resan blev han gripen och förd till Shanghai och har sedan dess suttit i fängelse. Några konkreta anklagelser har inte riktats mot honom och han har inte fått ta emot böcker från anhöriga. Varken mannens anhöriga eller hans advokat har så här långt fått träffa honom.

För mig handlar detta inte om huruvida mannen är skyldig till brott eller inte. Den saken får självklart prövas på tillbörligt sätt. Det relevanta är att han ska få en sjyst behandling. Att utan skäl gripa någon. Att i få veta vad man är anklagad för. Att i fängelse/häkte inte ens få läsa en bok. Att anhöriga inte får besöka. Att inte få träffa ett juridiskt biträde. Ja, inte är det exempel på demokrati, mänskliga rättigheter och sjyst behandling. Snarare visar det på vad som händer i ett kommunistiskt land!

Jag har ingen möjlighet att på bloggen berätta mannens namn eller andra mer detaljerade uppgifter. Inte heller kan jag berätta exakt vilka trådar jag drar i eller vad och hur svenska myndigheter agerar. Men, en sak är klar, mitt arbete för mannen fortsätter.

Lämna ett svar