Ökad valfrihet och mer kvalitet i vuxenutbildningen

Idag lämnade min kollega Mats Gerdau sitt förslag till fristående vuxenutbildning. Mats har haft regeringens uppdrag att under ett år ta fram förslag hur valfriheten kan stärkas och kvaliteten öka i vuxenutbildningen.

Hela förslaget ligger på regeringens webbplats. Förslagen innebär i korthet att även fristående skolor ska få utbilda vuxna, vilket de inte får idag annat än genom entreprenad. Staten ska syssla med tillstånd och uppföljning av kvalitet. Kommunerna ska bestämma vilka som ska få läsa inom vuxenutbildningen och bestämma hur mycket pengar en plats ska få kosta. Sedan ska en fristående skola få utbilda på likvärdiga villkor som för en kommunal vuxenutbildare. Fristående kan vara ett privat företag, ett personakooperativ eller ett bildningsförbund såsom ABF som står socialdemokraterna närstående.

Jag tycker att Mats förslag känns riktigt bra – han skriver fylligt om det på sin blogg.

Lämna ett svar