Matematikinlärning i Lilla Edet

Igår var jag hela dagen i Lilla Edet tillsammans med kollegan Mats Gerdau och partikollegorna Camilla Waltersson Grönvall och Andras Barbarics.

Anledningen till besöket i Lilla Edet är att i huvudsak två. För det första har skolorna liksom kommunen som helhet fått rätt tung kritik från Skolverket för bristande måluppfyllelse, som på svenska betyder att barnen inte lär sig vad de ska! För det andra har man i Lilla Edet tagit tag i sina problem. Bland annat har man storsatsat på matematikinlärning.

Dagen inleddes med att vi träffade Mona Tolf som är ansvarig tjänsteman för skola och utbildning i Lilla Edet. Vi pratade bl.a. om den stora lärarfortbildning som alliansen sjösatt – Lilla Edet kommer att använda fortbildningen med start i höst.

Dagens första skolbesök blev på Fuxernaskolan. Det är en skola där eleverna inte lärt sig tillräckligt, där det varit rätt stökigt, men där de nu är på gång att vända utvecklingen. Just vändningen har rönt enorm uppmärksamhet och skolans rektor visade stolt upp pressklipp från tidningar som GP och TTELA. På Fuxernaskolan fick vi tillfälle att samtala med några av lärarna som deltagit i matteprojektet, mer om det lite senare.

Dagens andra skolbesök blev på Ryrsjöns Montessoriskola. Även här har man jobbat i matteprojektet. Under en dryg timma samtalade vi med några av skolans förskolelärare. De berättade om matteprojektet, men framförallt var det intressant att höra om deras allmänna intryck och synpunkter – hur beslut fattas i kommunen, hur de kan och borde involveras mer, vad som är viktigt för att utveckla skolan. Några hade också jobbat både på fristående och som nu en kommunal skola och berättade om för- och nackdelar med respektive. Duktiga lärare här liksom på Fuxernaskolan.

Så till matteprojektet. Startpunkten var att en driftig skolchef och en hängiven matteforskare bestämde sig för att ta tag i matematikundervisningen. De bestämde sig för att testa lite nya grepp. Fokus ligger på årskurs 3 och 7 på ovanstående två nämnda skolor. Från Göteborgs Universitets sida leds arbetet av universitetsadjunkten Per-Olof Bentley.

I korta drag har man gjort en handfull insatser för att följa upp var eleverna står kunskapsmässigt, vilka kunskapsluckor man kan se, varför dessa luckor uppstår, samt jobba på att åtgärda desamma. Genom diagnostiska prov har man sett hur de presterar, vilka fel eleverna gör, man har pratat med eleverna för att förstå hur de resonerar. Man har vidare observerat hur lärarna lär ut matematik och man har analyserat läromedlen. Därtill har man gett lärare återkoppling och föreläsningar för att ge tillgång till den senaste forskning. PO Bentley har också berättat om projektet och resultaten på föräldramöten – mötet blev så lyckat att föräldrarna krävde att få till ett föräldramöte till om ett tag!!

Resultatet från matteprojektet är både skrämmande och hoppingivande. Man har kunnat konstatera att eleverna inte behärskar grundläggande matematik i årskurs 3, något som gör att om inget görs kommer de att få svårt att hänga med senare i grundskolan. Ofta är det rätt basala kunskaper som brister såsom talteori, dvs. grundläggande beräkningar såsom att 51-49=2 och inte 18 som en hel del elever faktiskt tror. Vidare är det skrämmande att se att många av de dominerande läromedlen i matematik inte håller måttet.

Så till hoppet. Bentley visar i arbetet i Lilla Edet att det finns hopp. Att traggla multiplikationstabeller så att det sitter är bra. Att förmå eleverna att sluta med fingerräkning likaså. Rätt läromedel är en förutsättning. Likaså en lärare som är medveten och kunnig i matematikdidaktik. Med detta och en hel del annat kan man förbättra inlärningen markant.

Satsningen i Lilla Edet är idag finansierad av kommunala skattepengar och statligt projektstöd. Framtiden är lite osäker. Vi berättade därför för personalen på skolorna om alliansens läsa-skriva-räkna satsning som ger en tusenlapp per år i tre år för att elever i årskurs 1 till 3. Vi berättade att de i Lilla Edet skulle kunna använda dessa pengar till en fortsättning av mattesatsningen. Glädjen spred sig kan man väl säga…

…med under dagen var också Radio P4 Väst som gjorde ett inslag. Även lokaltidningen TT-ELA plåtade och intervjuade – en riktigt bra artikel blev det av det.

Avslutningsvis ska jag berätta om Nino som är elev på Fuxernaskolan. Riktigt skärpt i matte, vilket jag märkte när vi var i hans klass och jag hjälpte honom med geometri. Hans framtidsdröm var att antingen bli proffs i fotboll eller basket, eller att bli professor!!

Lämna ett svar