Klimatberedningen och ny teknik

Den av regeringen tillsatta klimatberedeningen ska snart komma med sitt slutliga förslag. Beredningen består av en person per parti (bl.a. Sofia Arkelsten) och de ska ta fram förslag till nya klimatmål och hur Sverige ska nå dessa. Deras arbete är viktigt. Klimatet är den kanske största miljöutmaningen vi står inför. Att strukturerat ta sig av problemet är angeläget – inte så att politiken löser detta. Tvärtom. Politiken kan sätta ramar och stimulera exempelvis genom koldioxidskatt. Sedan är det du och jag som måste ta vårt ansvar.

Tillbaka till beredningen. Man kan kort notera att det mediala intresset är enormt. Jag tycker att alliansföreträdarna kommit med bra förslag. De har satt ett högt ställt, men realistiskt mål. De öppnar för att en miljöförbättring ska kunna ske både i och utanför Sverige. De lyfter spännande idéer om forskningsprogram, offentlig upphandling, utsläppsrätter, tåg och en hel del annat.

Tidningen Ny teknik skriver om de tekniska delarna av klimatberedningens förslag. Ett annat läsvärt inlägg är Bra början – ingen planekonomi på Sofia Arkelstens blogg. Kontentan är att politiken inte löser allt, att insatserna ska sätta där de gör störts nytta, samt att alla förslag som klimatberedningen lägger fram inte är fullt utredda. Kan ju vara bra att veta när diskussioner om 70 öres bensinskattehöjning diskuteras i olika tidningar.

Snart ska jag träffa Sven-Åke Berglie på Fordonskomponentgruppen. Det blir forskningsdiskussion. Ska dock passa på att höra hur han ser på deras miljöutmaningar.

Lämna ett svar