Tidningsartikel om den framtida fordonsforskningen

Tidningen GP skriver idag om gårdagens riksdagsdebatt om den framtida fordonsforskningen. Jag tycker att GP:s artikel är lite missvisande. Av artikeln kan man få intrycket av att regeringen passar i frågan och vill dra sig ur viktig forskning. Jag vill påpeka att det är det omvända.

Det är riktigt att delar av fordonsindustrin är otålig kring fordonsforskningens framtid. Jag är också otålig. Däremot är jag inte orolig på det sätt Lars Johansson (s) är. Lars J:s roll som oppositionsföreträdare är ju dessutom att klaga på regeringen!

Låt mig ge några exempel på vad som gjort och vad som nu pågår:

  • Maud Olofsson, hennes statssekreterare och handelsminister Ewa Björling har alla träffat ledande företrädare för Ford och GM.
  • Regeringen har i budgetpropositionen för 2008 betonat fordonsindustrins betydelse.
  • Regeringen avsatte en 250 miljoner kronor i en satsning på klimateffektivare fordon, varav en stor del svarar mot en gemensam satsning inom hybridfordon där bland andra AB Volvo och den amerikanska staten är involverade.
  • Regeringen har ökat de samlade forskningsmedlen 2007 och 2008 och kommer att öka också de kommande åren.
  • Regeringen förhandlar med SAAB och övriga fordonsföretag om omfattning och inriktning på framtida behovsmotiverad forskning och är där överens om att klimat- och miljöproblem samt trafiksäkerhet är två viktiga breda, generalla områden att satsa på. I ett svar på en skriftlig fråga svarar Maud Olofsson att ambitionen är att vara klar med dessa förhandlingar före sommaren.
  • I höst kommer en forsknings- och innovationspolitisk proposition. Jag tror att vi kan räkna med såväl ökade grundpengar till högskolor och universitet som till behovsmotiverad forskning. Vidare tror jag att vi kan räkna med förslag om hur svenskt deltagande i EU-forskning kan stärkas, vilket är väldigt viktigt för företag såsom AB Volvo och Volvo Cars.

För att summera. Jag är otålig. Jag kommer att följa frågan och “jaga” mina allianskollegor i regeringen. Men, jag är inte oroad!

Lämna ett svar