Riksdagsdebatt om den framtida fordonsforskningen

Idag har jag debatterat den framtida fordonsforskningen i riksdagen.

Fordonsindustrin är viktig av flera skäl. Anställer mycket folk, genererar exportintäkter, satsar stort på forskning & utveckling. Dessutom är industrin viktig ur klimatsynpunkt – deras produkter är en del av problemet, men samtidigt en del av lösningen. Därför finns, tycker jag, en logik i att skattepengar satsas för att klara våra klimatutmanigar.

Fordonsindustrin har länge fått stöd från staten, bl.a. i form av forskningspengar. De nuvarande programmen löper under 2008 och framtiden har därför länge varit osäker. För fordonsföretagen, däribland AB Volvo och Volvo Cars i Göteborg, är en framtida satsning och besked om densamma angelägen. Om detta har bl.a. GP skrivit.

För att dra mitt strå till stacken har jag vid två tillfällen ställt frågor till näringsminister Maud Olofsson och forskningens framtid. Den första förra våren och den andra strax före jul. I den sista gav Maud Olofsson ett bra och fylligt svar.

Startpunkten till dagens diskussion var att Lars Johansson (s) från Göteborg ställt liknande frågor till Maud Olofsson. Jag är lika intresserad och kanske än mer ivrig än Lars J., men har samtidigt lite andra lösningar. Lars J. vill ha ett program riktat mot bil/fordonsindustrin, jag vill ha en generellt program som möter såväl fordonsindustrins som annan industris behov inom miljö/klimat, trafiksäkerhet och gärna också produktionsteknik och material.

Maud Olofsson gav bra besked i dagens diskussion. Regeringen har träffat fordosnindustrin och diskuterar fortsättning med dem. Jag tror att vi kan räkna att framtiden för fordonsforskningen är fixad framåt sommaren. Jag fortsätter att hålla koll!!

Lämna ett svar