Fordonsforskning

Sverige är beroende av vår stora fordonsindustri. AB Volvo, SAAB och Volvo Cars har alla tre västra Sverige som bas. Företagen är viktiga arbetsgivare, utvecklar spetsteknologi och är också en pusselbit i att möta klimatutmaningarna.

Jag har i tidigare inlägg på bloggen berört den viktiga forskning fordonsföretagen gör.

Under de sista åren har ett antal forskningsprogram för fordonsindustrin rullat. Program som finansierats gemensamt av företag och stat som gett företagen möjlighet att utveckla mer miljösmarta lösningar. Programmen löper ut under 2008 och dess framtid har länge varit osäker.

För att få klarhet i forskningen framtid ställde jag strax före jul en fråga i riksdagen till Maud Olofsson. Idag fick jag svar på min fråga.

Noterbart i Maud Olofssons svar är att regeringen delar min syn, att representanter för regeringen nu träffar företrädare för GM och Ford i Detroit, att de snart ämnar inleda diskussion med berörda företag, samt att områden som klimat, miljö och trafiksäkerhet omnämns som speciellt motiverade. Sammantaget ett betydligt mer detaljerat och positivt besked än vad man brukar få på skriftliga frågor!

Fordonsforskningens framtid har berörts i flera medier – bl.a. Göteborgs Posten, Borås Tidning, Ny teknik, och Svenska Dagbladet.

Jag kommer att följa frågan under de närmaste månaderna bl.a. genom kontakter med företrädare för AB Volvo och Volvo Cars. Därtill pågår ju arbetet för fullt med den forsknings- och innovationspolitiska proposition som ska släppas i höst. Den propositionen blir viktig generellt men också självklart för fordonsindustrin.

Lämna ett svar