“Grön gräddfil” för näringslivet

Företag som vill agera mer miljövänligt skall kunna förändra sig utan onödigt krångel. Idag måste många företag söka om sina miljötillstånd om de exv. vill göra sin produktion koldioxidneutral. Sverige missar därför i dag många goda idéer på grund av lagstiftning och byråkrati. Därför har jag tillsammans med min riksdagskollega Sofia Arkelsten föreslagit en “grön gräddfil” för företag som ansöker om att förbättra miljön. Idén är att erbjuda företag en enkel och snabb väg för att få göra sina miljöförbättrande åtgärder.

Problemet aktualiserades när Volvo Lastvagnar i Tuve i Göteborg ville göra sin lastvagsfabrik koldioxidneutral. Sofia och jag skrev därför en artikel på Göteborgs Postens debattsida där vi släppte idén om gräddfilen.

I början på december följde jag upp artikeln med en skriftlig fråga i riksdagen till miljöminister Andreas Carlgren. Carlgren har nu kommit med sitt svar på min fråga. Han håller i svaret i princip med mig. Men han menar också att förbättringar redan skett samt att en översyn pågår.

Min fråga och miljöministerns svar har uppmärksammats av tidningen Ny Tekniks webbtidning i två olika artiklar. En om frågan och en om svaret.

Carlgrens svar är bra. De ändringar som gjorts har inneburit förenklingar. Och förenklingar för företag är ju något vi i alliansen har lovat väljarna att genomföra. Men, jag håller fast vid att en gräddfil bör kunna införas. Exv. skulle man kunna lösa det genom att ett företag som har ett miljötillstånd fritt får genomföra miljöförbättringar givet att de inte släpper ut mer skräp. Och det skulle kunna lösas genom att ett företag som Volvo Lastvagnar istället för att söka ett nytt tillstånd bara anmäler att de gör en förändring.

Vad ska jag nu göra? Jag kommer ev. att prata med den s.k. miljöptrocessutredningen som pågår, lobba på mina kollegor i riksdagens miljö- och jordbruksutskott samt vid tillfälle ta upp frågan med miljöministern.

Lämna ett svar