Fordonsforskning

I västsverige är vi väldigt beroende av fordonsindustrin. De ger jobb, skatteintäkter etc. Samtidigt ger fordon upphov till bl.a. klodioxodutsläpp. En viktig utmaning för samhället, för dessa företag och för oss som individer är ju att i framtiden kunna behålla bilen men samtidigt bekämpa dess negativa konsekevenser i termer av utsläpp.

Av dessa både skäl – en viktig industri och miljöskäl – är det angeläget att det satsas ordentligt på forskning.

Under de sista åren har ett antal forskningsprogram rullat som bl.a. hjälpt SAAB och Volvo att utveckla mer miljösmarta lösningar. Dessa program löper ut under 2008 och någon fortsättning är inte bestämd. En möjlighet är att regeringen ger besked i den utlovade forskningsproposition som ska komma under hösten 2008. Problemet med det är att det då baar ger inblandade företag och andra någon månad eller så att anpassa sig.

Jag tycker att fordonsindustrin och forskningen är så viktig att det är rimligt att ge besked skyndsamt. Därför har jag ställt en skriftlig fråga i riksdagen till Maud Olofsson som är ansvarig minister. Den 16 januari 2008 kommer svaret.

Lämna ett svar