Debatt i riksdagens kammare


Idag debatterar vi budgeten för 2008 för utbildning och universitetsforskning. Jag höll för en stund sedan mitt anförande och fick repliker från (s) och (mp). På riksdagens hemsida hittar du vad jag sagt i protokollet. Vi i alliansen står eniga och mot det står en opposition som spretar – de är knappt eniga i någon punkt. På bilden replikskifte mellan Fredrik (fp) och Rossana (v).

Lämna ett svar