IVA


Idag anordnade IVA och myndigheten VINNOVA ett seminarium på temat ”Fristående universitet och entreprenörskap”. I panelen fanns företrädare för lärosäten, företag, kommun och industri. Det blev rätt intressant. Bland annat lyftes flera förslag fram som skulle kunna öka lärosätenas frihetsgrader – få äga fastigheter, själva bestämma över anställningar, bättre incitament för att locka externa pengar och en hel del annat.

Vi i alliansen vill ju öka friheten för landets universitet och högskolor. När man lyssnar på paneldeltagarna så förstår man att vår uppfattning delas av de verksamma inom högre utbildning och forskning.

Lämna ett svar