Tonnagebeskattningen igen

Idag fick jag svar från Anders Borg på min skriftliga fråga om tonnagebeskattningen av sjöfarten. Svaret går i korthet ut på att frågan bereds av regeringen och att de nu genomlyser de ekonomiska aspekterna.

Ska medge att jag är lite missbelåten med svaret. Visst ska vi ta hänsyn till statens finanser, något annat vore oansvarigt. Detta handlar dock om småpengar i det stora hela. Däremot är det en viktig konkurrensfråga för branschen och ett införande skulle sända en viktig signal.

Samtidigt bör man konstatera att sosseregeringen aldrig lyckades införa tonnagebeskattningen. Min förhoppning är att alliansen löser detta på ett bra sätt under mandatperioden.

Lämna ett svar