Denna vecka

Måndagen har använts till inläsning. Har bl.a. ögnat igenom diverse rapporter och skrifter om högre utbildning & forskning. Skönt. Ofta blir sådant liggande när man ska hinna med utskottsmöten, resor och annat.

Imorgon tisdag, har vi som vanligt möte med riksdagsgruppen. Kvällen ägnas åt julfest med riksdagsgruppen. Vi brukar ha en fest vid jul och en strax före sommaren, och varje gång är det en överaskning vad det blir. Så, inför morgondagen vet vi bara en tid, en plats och ett påbud om att vi bör ha lite varmare kläder! Ser fram emot detta!

På onsdag på besöker riksdagens social- och utbildningsutskott Karolinska Institutet (KI). Det ska blir väldigt intressant att få besöka dem och höra mer om deras verksamhet. KI gör ju mycket forskning som är väldigt betydelsefull för hälso- och sjukvården i Sverige.

På torsdag har vi möte i utbildningsutskottet, två voteringar i riksdagens kammare och en frågestund i riksdagen med statsministern.

På fredag ska jag vara med på ett seminarium om självständiga universitet som organisationerna IVA och VINNOVA anordnar. Ämnet är aktuellt då alliansen vill gå i den riktningen och tillsatte en utredning för att nå dit härom veckan.

Lämna ett svar