Skriftlig fråga till finansministern om tonnagebeskattning av sjöfarten

Idag lämnade jag in en skriftlig fråga till finansminister Anders Borg om införandet av tonnagebeskattning av sjöfarten. Frågan är ett av flera sätt för mig att följa upp den motion jag lagt i ämnet tillsammans med min kollega Lisbeth Grönfeldt Bergman.

Bakgrunden är att Sverige beskattar sjöfarten som “vanliga företag”. Kan låta sunt, men det leder till svårigheter för rederierna. Dels för att i princip samtliga konkurrentländer har andra villkor. Dels därför att dagens regler försvårar för dem – exempelvis måste de investera i en ny båt direkt då de sålt en gammal för att kunna använda sina pengar skattemässigt smart, samtidigt tar det vanligen flera år att beställa och få en båt levererad.

Tonnagebeskattningen innebär att ett rederi betalar en schablonskatt på båtens intjäningsförmåga (tonnaget), alltså vad de kan lasta. Det är rimligt. Och lika rimligt är det att våra svenska rederier ska få lika bra näringsvillkor som deras konkurrenter i andra länder.

Jag återkommer när finansministern svarat!

Lämna ett svar