Till Patrik Svensson!

För en vecka sedan fick jag ett mail från Patrik Svensson som frågade om införandet av tonnagebeskattning av sjöfarten i Sverige. I korthet handlar detta om att lämna “vanlig beskattning” som andra företag har (vinst, förlust etc.) till en schablonbeskattning av en båts transportkapacitet. Detta är rimligt, inte minst då de flesta andra länder använder den modellen. Om det införs i Sverige få alltså svenska rederier samma konkurrensförutsättningar.

Jag har lagt en motion i frågan i riksdagen tillsammans med min kollega Lisbeth Grönfeldt Bergman.

I vanliga fall lägger jag inte ut på bloggen vilka som kontaktar mig och om vad. I detta fallet är det lite annorlunda. Jag har flera gånger försökt nå Patrik Svensson via mail (har inga andra kontaktuppgifter), men de går inte fram. Namnet är också så vanligt att det inte med lätthet går att finna via exv. hitta.se. Vill därför denna väg framföra till dig Patrik att jag har försökt nå dig för att svara på dina frågor om tonnagebeskattningen och gärna svarar igen om du ånyo tar kontakt med mig per mail eller telefon!

Lämna ett svar