Idag Göteborg!

Idag har jag kört en heldag i Göteborg tillsammans med min riksdagskollega Cecilia Magnusson (m) och min politiske sekreterare Henrik Ekelund.

Dagen inleddes i Härlanda med ett möte med skolchefen. Vi pratade om skolresultat, kultur i skolan, lärarfortbildning, arbete mot mobbning, och mycket,mycket annat. Superintressant att resonera om möjligheter och hinder och hur alliansens politik tas emot.

Nästa anhalt var “kåken” som är det nya kulturhuset för Härlanda och Örgryte i Härlanda park som öppnar om några veckor. Kulturhuschefen visade runt i de nya och snart färdiga lokalerna. Vi pratade om hur föreningar ska involveras, öppna förskolan, satsningar på barnkultur och läsinsatser mm. Idag har Örgryte ett kulturhus och Härlanda ett bibliotek, nu får man en gemensam verksamhet. Utbudet av böcker, tillgången till lokaler för arrangemang för föreningar och kulturevenemang blir bättre. Därtill har fotbollsföreningen Qviding sin bas i Härlanda. Jag tror att fotboll och kultur i Härlanda park kommer att bli riktigt bra för östra Göteborg.

Dagen avslutades med ett intressant möte med en forskare inom matematik och matematikinlärning, verksam på Lärarhögskolan vid Göteborgs Universitet (GU). Vi pratade om matteresultaten inom skolan, om lärares mattekunskaper, vilka brister som elever uppvisar och vilket stöd man kan finna för detta i aktuell forskning. I korthet kan man säga att förskolan på ett gott sätt lär barn grunder inom matematik såsom att börja använda bråktal, men att skolan under de första åren brister och att detta får taskiga effekter för eleverna senare i skolan. För lågt ställda förväntningar på eleverna, bristande kunskaper hos lärarna, ett blandad stöd från föräldrarna, och rektorer som inte alltid tar sitt ledaransvar, är de viktigaste orsakerna. Utvecklingen av mattekunskaper är väldigt oroande. Det glädjande är att det finns bot. Alliansens satsning på nationella prov i matte i årskurs 3, särskilda stödinsatser till de barn som inte hänger med, och fortbildning inom matte av yrkesverksamma lärare, är alla viktiga bidrag till att vända utvecklingen. Ett annat positivt inslag är den masterutbildning i matematik och matematikinlärning som GU nu kör – idag läser 25 personer utbildningen, mot skrala 5-7 personer härom året. Det finns hopp!

Lämna ett svar