Lättare att driva företag

Alliansens ambition är att få fler personer att starta och driva företag. För att nå dit måste det bl.a. bli enklare att vara företagare. Några av mina vänner har drivit och driver företag, och de har klagat på regler och krångel. De vill fokusera på deras “business”, vad de är duktiga på, och lägga så lite tid som möjligt på redovisning mm.

Alliansen tar nu ett viktigt steg för landets småföretagare genom det förslag om förlängd redovisningsperiod för moms som vi nu ska behandla i riksdagen. På svenska innebär detta att små företag endast ska behöva redovisa sin skatt fyra gånger per år mot de tolv (varje månad) som gäller idag. Detta är en viktig symbol för den förändring vi vill få till. Och ändringen gör det enklare att ratta runt ett företag. Bra!

Lämna ett svar