Pressmeddelande om (s) skuggbudget – avsaknad på alternativ på skolområdet

Pressmeddelande
2007 10 08
Riksdagsledamot
Lars Hjälmered
0702-40 58 58

Var finns socialdemokraterna i skolfrågan?
– Jag finner det anmärkningsvärt att socialdemokraterna lämnar walk over i skolfrågorna, säger ledamoten i utbildningsutskottet Lars Hjälmered (m). Samtidigt är jag inte förvånad då just ovisshet verkar vara socialdemokraternas giv just nu. När kommer socialdemokraterna att presentera något konkret?

I gårdagens TV-sända debatt visar socialdemokraterna återigen prov på hur de väljer ord före handling i viktiga frågor.

I skolfrågan säger sig socialdemokraterna ha reformerat sin syn på området och är nu tydligen för såväl kunskap som ordning och reda. Men min undran är var socialdemokraternas egen politik är? När skall väljarna få svar?

Under allmänna motionsperioden har partierna, inte minst oppositionen, möjlighet att ge medborgarna besked om hur de prioriterar politiken och vad de vill åstadkomma. Socialdemokraterna har valt att endast lämna in partimotioner inom fyra områden i år (familj, jobb, klimat och ungdomar). Vad socialdemokraterna vill med övriga områden, däribland skolan, får medborgarna leva i ovisshet kring.

– Den ständiga frågan fram till valet kommer att vara vad de vill göra, hur de vill göra det och med vilka de vill göra det, avslutar Lars Hjälmered, frågan är om vi någonsin kommer att få ett ordentligt svar. Som det ser ut nu finns det bara ett egentligt alternativ på många politikområden och bara ett alternativ i regeringsfrågan.

Lämna ett svar