Pressmeddelande om arbets- och uppehållstillstånd för utomeuropeiska studenter

Pressmeddelande
2007 09 27
Riksdagsledamot
Lars Hjälmered
0702-40 58 58

Underlätta för utomeuropeiska studenter
Vad avser migrationsminister Tobias Billström vidta för åtgärder för att underlätta för utomeuropeiska studenter och forskare att få arbetstillstånd i Sverige?

Detta undrade riksdagsledamot Lars Hjälmered (m) när han idag ställde en fråga till migrationsministern vid riksdagens frågestund.

– Vi har idag ett onödigt krångligt system för arbetstillstånd för utomeuropeiska studenter och forskare, menar Lars Hjälmered. Dessa måste med dagens regelverk återvända till hemlandet efter avslutade studier i Sverige, för att ansöka om arbetstillstånd i hemlandet, för att sedan åka tillbaka till Sverige för att ta ett arbete. Många gånger handlar det om personer med specialkompetens eller personer som redan har kontakt med en arbetsgivare.

Tobias Billström gav beskedet att regeringen kommer att återkomma med en proposition i ärendet. En viktig förändring blir att studenten eller forskaren kommer att kunna söka arbets- och uppehållstånd direkt i Sverige.

– Ett mycket positivt besked. Sverige riskerar att gå miste om många duktiga personer om inte reglerna ändras, menar Lars Hjälmered. Personer som vi, genom vårt utbildnings- och forskningsväsende, investerat stora pengar i, och som skulle kunna göra stor nytta på våra lärosäten och i näringslivet.

Lämna ett svar