Pressmeddelande om budgeten

Pressmeddelande
2007 09 20
Riksdagsledamot
Lars Hjälmered
0702-40 58 58

En storsatsning på utbildning i regeringens budget
När regeringen idag presenterar sin budget för 2008 innehåller den stora satsningar på utbildning. Satsningarna omfattar såväl grundskola som högre utbildning och forskning. Vi lämnar därmed den mörka tid för utbildningsväsendet som de 12 åren under socialdemokraterna innebar.
– Nu skapar vi förutsättningar för en utbildning i toppklass, säger Lars Hjälmered. Med satsningar såsom läsa-skriva-räkna-satsningen säkerställer vi att elever får möjlighet att lämna grundskolan väl rustade för framtiden.
För Göteborg innebär läsa-skriva-räkna-satsningen ett tillskott på 48 miljoner de närmaste tre åren. Detta räcker till att anställa drygt 40 nya speciallärare som kan ge elever ett ökat stöd under grundskoletiden.
Även satsningarna inom högre utbildning och forskning kommer Göteborg till del. För Chalmers ökar forskningsmedlen med 32 miljoner och för Göteborgs universitet ökar forskningsmedlen med 56 miljoner. Utöver detta görs en satsning på kvaliteten i högskolan där anslagen ökar med mellan 1000 och 1300 kronor per elev i högskolornas och universitetens grundutbildning.
– Med en stor satsning på utbildning skapar vi möjlighet för alla, oavsett bakgrund att lyckas, säger Lars Hjälmered.

Lämna ett svar