Alliansdag

Idag är det på dagen ett år efter förra höstens val. Tv, tidningar etc. har uppmärksammat detta de senaste dagarna och mer lär det bli. Bland annat kommer Alliansen att mätas på hur väl man uppfyllt de vallöften som gavs för ett år sedan.

Från min horisont kan jag konstatera att mycket hänt och att mycket är på gång. Inom Utbildningsutskottet har vi behandlat en mängd förslag om ökad studiero, avstämningar och betyg tidigare, särskilda satsningar på fortbildning och forskning för lärare och en hel del annat.

Därtill har vi jobben. Jobben och utanförskapet var ju valets viktigaste fråga och det som bar fram Alliansen till valsegern. Nu är det 130 000 fler personer som arbetar i Sverige än för ett år sedan. En hel del beror självklart på en god konjunktur. Men, det oberoende statliga Konjunktuinstitutet säger att runt 1/3 av de nya jobb som kommer beror på Alliansens politik, resten på konjunkturen. Rätt bra få man väl ändå lov att säga?

Idag uppmärksammas årsdagen av valet med en Alliansdag i Stockholm med framträdande av de fyra borgerliga partiledarna, seminarier och en fest ikväll. Därefter fortsätter vi arbetet med att utveckla Sverige! Imorgon är det högtidligt öppnande i Riksdagen och på torsdag presenteras budgeten för nästa år. Mer om detta senare.

Lämna ett svar