Försvarsminstrarna

En turbulent dag igår. Mikael Odenbergs avgång är ett bakslag för regeringen.

I en mening ger jag Odenberg rätt – man ska först prata om säkerhetsläge och hotbilder och sedan bestämma ambitioner och vad det kostar. Samtidigt tycker jag att det var lite överilat att lämna. Odenberg har under sitt år som minister drivit på ordentligt för en förändring av försvaret. Nu senast var det att tillsätta en utredning för att se över pliktlagen som ju faktiskt spelat ut sin roll.

När det gäller besparingar inom försvaret är min åsikt att det finns rejält med pengar att hämta. Förbandsverksamheten har ju krympt rejält över tid, inte minst då för att möta de nya uppgifter som insats- snarare än invasionsförsvar. Den omställningen tar tid. Men, det finns andra delar som inte är lika genomlysta och omstöpta. Låt mig nämna två.

Fortifikationsverket och Försvarsmakten Logistik (FMLOG). I den förra handhas byggnader, mark mm. Detta kan utan tvekan effektiviseras. I den senare ligger alla kringuppgifter inom försvaret. Exempel på dessa uppgifter är lagerhantering, bilverkstäder och restauranger. Jag är övertygad om att exempelvis ett logistikföretag skulle kunna stötta, hjälpa och hantera försvarslager billigare och bättre än idag. Bara FMLOG omsätter runt 5,5 miljarder kronor!

Och, frigjorda resurser kan sedan användas inom försvaret eller utanför. Man skulle kunna ta pengarna för att stärka de internationella insatserna likväl som att göra en större satsning på civil säkerhet och krisberedskap.

Avslutningsvis får vi se hur det går för Sten Tolgfors som ny försvarsminister. Sten är en ambitiös, påläst och genomhederlig politiker. Förutsättningarna är goda.

Lämna ett svar