Hjärnforskning!

Igår var jag med i en debatt om hjärnforskning på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Bakgrunden är att en utställning om hjärnan, anordnad av Riksutställningar, turnerat runt i landet och besökt av hela 450 000 besökare. Gårdagens debatt var tänkt att avrunda detta.

Debatten var tänkt som en mötesplats för diskussion mellan forskare och politiker. Den första halvan av de tre timmarna ägnades åt föredrag där ledande forskare berättade om olika upptäckter, däribland beskrev göteborgsbaserade nobelpristagaren Arvid Carlsson sitt arbete som ledde fram till upptäckten av dopamin och vilken nytta det spelat. Vi fick därtill bland annat också höra om hur IT-tekniken gör insteg i den medicinska forskning och hur forskningens framsteg numera räddar allt fler för tidigt födda barn.

Nästa steg var att vi som politiker fick förhålla oss till forskarnas åsikter om bland annat grundforskningens betydelse. Lite trist var att vi var så många i panelen, totalt ett 15-tal. Dock fick jag tillfälle att tillsammans med allianskollegorna betona att vi värnar forskningen, strävar mot målet om att sätta 1 % av BNP i statligt civilt forskningsanslag. Därtill lyfte jag och kollegorna fram andra saker som kan och bör ändras såsom ökad frihet för lärosätena, en ändrad resursfördelning till högre utbildning och forskning samt att göra det lättare för duktiga personer från andra länder att få arbets- och uppehållstillstånd.

SVT 24 och SVT 2 kommer preliminärt att sända debatten på tisdag 4 september klockan 12.

Lämna ett svar