Över 10 000 nystartsjobb!

Alliansen införde nystartsjobben vid årsskiftet. Nystartsjobben riktar sig till personer som varit utanför arbetsmarknaden en längre tid. Arbetsgivaren slipper betala arbetsgivaravgift under lika lång tid som nystartsjobbaren varit utan arbete.

Under årets sju första månader har 10 649 personer fått nystartsjobb. En succé helt klart!

Arbetsmarknadsdepartementet följer kontinuerligt upp nystartsjobben. Av statistiken sedan årsskiftet kan man se att:
* 30% av de som fått ett nystartsjobb är utrikes födda
* 13% är funktionshindrade
* Drygt 4 000 eller 38% av nystartsjobbarna hade varit inskrivna på Arbetsförmedlingen mellan 2-5 år
* 1 040 personer hade varit arbetslösa längre än fem år!!!

Tänker närmast på den känsla det måste vara att efter fem års arbetslöshet få gå till ett riktigt arbete!

Lämna ett svar