Lyssnar på Mona Sahlin


På fiendemark…Sahlin är en duktig retoriker. Men, inte så mycket förnyelse här inte!

Lämna ett svar