Resumé: BRG, AB Volvo och Volvo Cars!

I måndags var vi på BRG, AB Volvo och Volvo Cars. Besöken var intressanta av flera skäl. Dels därför att teknik är roligt, dels därför att AB Volvo är min arbetsgivare (tjänstledig från dotterbolaget Volvo Aero AB), dels därför att vi fick möjlighet att prata miljöfrågor. Låt mig summera de tre besöken lite kort.

BRG först. BRG är en näringslivsorganisation för Göteborg och dess 12 kranskommuner. Mycket arbete sker för att stötta företag bland annat genom att skapa nätverk mellan företagare. Inom miljöområdet arbetar de med “affärsdriven miljöutveckling”, alltså inte miljödriven. De menar att det är en viktigt poäng att det blir “business”. Inspirerande. Arbetet drivs av Göran Värmby som har ett förflutet inom Greenpeace.

På AB Volvo fick vi en allmän dragning om koncernen. Värt att påtala är att AB Volvo är Sveriges största företag! Och växande, senast genom att lastvagnstillverkaren Nissa Diesel och delar tillverkaren av anläggningsmaskiner Ingersoll Rand blivit en del av företaget. Men, fokus för dagen var miljöfrågor. Vi fick höra mer om Volvos arbete med Bus Rapid Transit (BRT). BRT är en systemlösning för busstrafik. I korta drag innebär det att man inte bara kikar på bussarna utan också saker som snabb påstigning, bussfiler och underhåll. Stombussarna i Göteborg är ett exempel på BRT. Spännande. Skulle mycket väl kunna användas mer i andra städer i Sverige och därigenom förmå fler att välja kollektivtrafik framför bilen.

Ett av huvudskälen för besöken var att prata om miljöbalken och tillståndsprövning. Detta skedde samtidigt med både AB Volvo och Volvo Cars. Miljöbalken är i grunden bra. Lagstiftning har en viktig roll i miljöarbetet. Däremot finns flera problem som skapar fel villkor för näringslivet och till och med kanha motsatt effekt. Exempel: AB Volvo vill göra om sin lastvagnsfabrik i Tuve till en koldioxodneutral fabrik. För detta måste de söka om sitt tillståd för att bedriva sin verksamhet. Detta kostar Volvo miljontals kronor och det beräknas ta mellan 5 och 10 år! I Belgien har skett motsvarande arbete – där började man senare och är redan färdiga! Rimligen borde väl vi kunna få en snabbare hanterinen av tillståndsprövning, i synnerhet då det handlar om miljöförbättrande åtgärder, eller hur?

Dagen avslutades hos Volvo Cars. De berättade om företaget, om fordonsindustrin och om aktuella politiska frågor. Vi pratade om nya bilmodeller, konkurrens från Korea och Kina framgent, om alternativa bränslen, hybrider och tekniska förbättringar. Vi pratade om fordonsskatt, dieselbeskattning och om behovet av offentlig finansierad FoU inom fordonsområdet.

Slutsatser från dagen. Vi bör kunna få en snabbare handläggning av miljötillstånd. Vi bör kunna få en rimlig beskattning så att inte dieselbilar straffas ut. Vi bör kunna ha en bra nivå och inriktning på offentlig finansierad FoU.

Lämna ett svar