BRG, AB Volvo och Volvo Cars!

Imorgon blir det tre besök i Göteborg. Besöken sker tillsammans med kollegorna Sofia Arkelsten och Hans Rothenberg och vår miljöhandläggare i Riksdagen Magnus Redin.

I samband med ett besök på AB Volvo i slutet av mars påtalade AB Volvo att de har problem med miljöbalkens tillämpning och tiden det tar för att hantera ett ärende. För att svara upp mot detta har jag därför tagit initiativ till morgondagens möte. På mötet är som nämnts ovan tre kollegor med. Hans arbetar med näringsfrågor Riksdagen. Sofia och Magnus arbetar med miljöfrågor. Vi passar på att göra en heldag.

Först ut är Business Region Göteborg (BRG) som bland annat satsar på miljöteknik. Efter BRG bär det av till AB Volvo där vi ska lyssna till deras arbete med dieselhybrider mm. Vi kommer därefter ha en gemensam lunch och diskussion med AB Volvo och Volvo Cars kring miljöbalken och tillståndsprövning för industriell verksamhet. Dagen avslutas med besök på Volvo Cars där det bland annat kommer att handla om alternativa bränslen.

Mer intryck kommer!

Lämna ett svar