Hangarfartyg i en småbåtshamn!

Har börjat summera intrycken efter mötet med Kalle & Nina Nordström som driver företaget Sjösportskolan. Runt 3500 personer kommer i kontakt med deras verksamhet varje år. Det är alltifrån personer som köper deras kursbok för förarbevis, personer som får båtpraktik på deras fartyg Nawica till personer som går utbildningar eller seglar med någon av deras egna eller inhyrda båtar. Nordströms är oerhört företagsamma och genom Sjösportskolan ger de ett mycket stort bidrag till sjövett och sjösäkerhet!

Så till problemen….Sverige har likt många länder antagit gemensamma internationella krav. Detta landar ut i nationella regler för de flytetyg av varierande art och storlek som kajkar längs kusterna. I Sverige har vi endast tre typer av fartyg – fritidsbåt, passagerarbåt och handelsfartyg. I korthet kan man säga att reglerna för fritidsbåtar är enkla och milda. Och med rätta hårdare för passagerarfartyg och handelsfartyg. Ett exempel på det senare är att en passagerarfärjor behöver räddningsvästar och annan utrustning.

I Sverige finns uppåt 10 000 båtar som används för utbildning. Det finns dock ingen formell klassning av dessa fartyg. Ofta är det “vanliga” fritidsbåtar som används för utbildning eller charter. Och det är här problemen uppstår.

Om du åker på en fritidssegling med säg en 40-fots segelbåt så är det en fritidsbåt med de reglerna. Är det istället Sjösportskolan eller någon annan som anordnar en utbildning så blir det formellt ett handelsfatyg och då ska de reglerna uppfyllas. Låt mig ta några exempel. Segelbåten ska då ha mantåg (staketet runt båten) som är minst 1,1 meter högt. För den oinvigde kan man jämföra det med att man sätter ett bullerplank runt trädgårdstomten. Vidare finns inga krav på att bära flytväst, vanliga seglarvästar är inte ok. Istället måste man ha en låda med räddningsvästar som man ska använda vid behov.

Summa summarum. Sjöfartverket som tolkat ut de internationella reglerna har gjort det enligt devisen att uppfylla regler för hangarfartyg trots att man är i en småbåtshamn.

Men, det finns hopp! I England har man skapat en egen klass av fartyg som används för just utbildning och liknande. Där finns mindre segelbåtar, gamla traditionella fartyg, skolfartyg och större yachter. I korthet ställs mildare krav än för handelsfratyg på utrustning och bemanning, men samtidigt hårdare än för en vanlig snedseglare. Rimligen borde vi i Sverige kunna få till ett liknande regelverk, eller hur?

Hörom veckan ställde jag en fråga till infrastrukturministern om dessa regler för skolfartygen. Svar kommer inom kort. Jag kommer att fortsätta driva på. Troligen kommer också Sjöportskolan och andra spelare bjuda in infrastrukturministern Åsa Torstensson till Göteborg för att prata om den knäppa tillämpning av reglerna vi har idag. Jag återkomer!

Lämna ett svar