Två initiativ denna vecka: Rädda skolfartygen och fria högskolor!

Jag har agerat i två viktiga frågor denna vecka, skolfartygen och fria lärosäten.

I Sverige har vi många skolfartyg där barn och unga lär sig sjövett och sjösäkerhet. Statliga myndigheter har för hårda krav på behörighet vilket ställer till problem för att kunna bemanna fartygen. Man vill främja sjösäkrhet men riskerar att tappa densamma då skolfartygen får problem. Jag ställde därför en fråga till infrastrukturministern som rattar de frågorna i regeringen. Min fråga är vad hon ska göra för att värna skolfartygen och deras verksamhet. Om några dagar kommer svaret.

Varje torsdag har vi som ledamöter möjlighet att i Riksdagens kammare ställa frågor till regeringen. Igår ställde jag en fråga till Utbildningsminister Lars Leijonborg. Jag undrade vad han ska göra för att utöka universiteten och högskolornas frihet. Kan konstatera att Lars & Lars är på samma linje. Ändra resurstilldelningen så att man fördelar mer efter kvalitet, se om man kan göra om statliga skolor till exv. stiftelse, lära av andra länder såsom Finland som låtit sina lärosäten bestämma mer. Lars L. lovade att regeringen återkommer med konkreta förslag. Lars H. är nöjd för stunden, ska bevaka och fortsätta driva på.

Lämna ett svar