Pratade skolforskning idag

Idag eftermiddags träffade jag PO Bentley som är lärare och forskare på lärarhögkolan i Göteborg. PO är inriktad på matematikdidaktik, dvs. typ hur man lär sig matte. Detta var andra mötet i ordningen. Kontakter som denna är jätteviktiga för mig som riksdagsledamot. Dels för att jag därigenom kan ta del av ny forskning som kan berika mitt arbete. Dels för att det är angeläget att ta del av rön inom skolforskningen.

PO arbetar bl.a. med den svenska delen av den stora internationella studien TIMSS där matematikkunskaperna bland elever i årskurs åtta studeras. Denna studie pågår just nu och resultatet kommer under nästa år. Då det är sekretess kunde vi inte snacka om just den studien.

Däremot talade vi en hel del om barns inlärning i matematik, exv. vad gäller talbegrepp. Det finns ett begrepp inom forskningen som heter “Unitary Conceptual Structure”. Detta betyder att dessa barn inte förstår positionssystemet samt att de inte kan utföra enkla subtraktioner korrekt (Exv. att 51-49 blir 18 istället för 2). Och forskningen visar att problemen uppmärksammas först efter ett antal år i skolan och då är svårare att rätta till. Lösningen verkar ligga i lärare som kan lära ut begrepp och är kunniga i att identifiera och åtgärda eventuella brister. Dessutom presterar generellt behöriga lärare bättre än obehöriga.

Regeringens satsning på lärarfortbildning landar därför in klockrent. Denna innebär att obehöriga lärare kan läsa till behörighet samt att yrkesverksamma lärare får fortbildning inom bl.a. matematik och matematikinlärning.

PO verkade ha många idéer om lärarfortbildning inom matematik. En idé var att lärare skulle få fortbildning samt stöd i att lära att identifiera och åtgärda kunskapsluckor inom bl.a. talbegrepp. Jag uppmanade därför PO att kontakta Skolverket som nu arbetar med Alliansens lärarfortbildning. Förhoppningsvis kan en kurs inom matematik och matematikinlärning för yrkesverksamma lärare med PO & hans gäng komma under nästa år!

Lämna ett svar