Resursfördelning till högskolor och universitet – Dan Brändström

Idag träffade jag och mina kollegor Gustav Blix och Mats Gerdau utredaren Dan Brändström, till höger på bilden. Dan kikar på ett nytt system för fördelning av resurser till högre utbildning, forskarutbildning och forskning.

Dagens system bygger i stora stycken på “gamla meriter” och driver inte alltid mot kvalitet. Troligen kommer det att bli förslag om grundanslag till lärosätena och en stor del som de får söka i konkurrens. Tanken är att därigenom främja kvalitet i utbildning och forskning. Dans idéer är väldigt intressanta och jag fram emot de förslag han kommer att lämna till utbildningsministern preliminärt den 1 november.

Lämna ett svar