Politiska klaner styr Göteborg!

Göteborgs Stad har Sveriges största grupp av kommunala bolag. Det rör sig om tiotals företag som äger hyreslägenheter, hamnen, energibolaget, industrifastigheter, stadsteater, men också företag som sysslar med leasing, upphandling och försäkringsverksamhet.

Jag tycker att politikerna sysslar för mycket med dessa saker och lägger för lite energi på att barnen lär sig vad de ska i skolan, att äldre och funktionshindrade får den stöd och den hjälp de kan förvänta sig. Politik handlar om att prioritera. Och jag priroiterar bra skolor framför att kommunen ska äga ett energibolag.

Noterbart är också att fyra personer i (s)-familjerna Johansson och Hulterström innehar en majoritet av posterna som ordförande i styrelserna för de kommunala bolagen i Göteborg. Ordförandena är de som styr mest, och Göran och Anna J. och Sven och Anders H. är en klan och maktbas i Göteborg. Läs också det träffande inlägget som idag publicerades på Politikerbloggen.

Detta är inte rimligt. Det har ett värde att tunga förtroendeuppdrag delas på flera händer. Det känns inte bra att några få personer i två familjer styr så mycket. Och är det vettigt att en ledande tjänsteman, som det står på Politikerbloggen, utöver en tilltagen lön kan tjäna enorma pengar på dessa förtroendeuppdrag?

Lämna ett svar