Seminarium om forskning & innovation

Idag anordnade jag ett mini-seminarium i Riksdagen om forskning och innovation. Målgruppen var moderata riksdagsledamöter samt personal på vårt riksdagskansli och samordningskansliet i Rosenbad. Tanken var att få nya intryck utifrån och att samla personer som är berörda och/eller intresserade av frågan inför regeringens arbete med en proposition om forskning och innovation som kommer att landa ut i en proposition till Riksdagen under nästa år.

Till mötet var Håkan Gergils inbjuden. Håkan har gjort flera studier i ämnet åt SNS såväl som svenska regeringen som andra regeringar. Han visade i exempel från Danmark, Irland och Finland på hur man där mer kraftfullt satsat på innovationssystemen eller kunskapsekonomin som han hellre vill kalla det för att inte blanda ihop innovation med uppfinning. I nämnda länder är de snabbare i beslutsfattandet och regeringarna är vanligen mer aktivt involverade i strategi och genomförande än vad som historiskt varit fallet i Sverige. Ett stort tack till Håkan för intressanta inspel.

Detta är startpunkt för vidare arbete för oss. Framgent ligger att identifiera och diskutera viktiga frågor i området såsom frihet för lärosäten, satsning på fakultetsmedel kontra andra satsningar, resursfördelning baserat på kvalitet och mycket, mycket annat.

Lämna ett svar