Nya tillträdesregler till högskolan

Idag behandlade vi frågan om nya tillträdesregler till högskolan i Utbildningsutskottet. Om några veckor blir det debatt och beslut. Därefter gäller de nya regler som vi pratade om idag.

Förändringarna är bra. Exempelvis kommer ett krav ställas på att man ska ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matte och engelska för att kunna komma in på högskolan. Rätt rimligt och rätt konstigt att så inte är fallet idag, inte sant?

Dessutom kommer kurser i främmande språk, fördjupningskurser i matte och områdeskurser att viktas upp. Totalt kommer man att kunna få 2,5 poäng extra, jämfört med dagens 20.0. Detta innebär att det blir mer värt för en gymnasist att läsa exempelvis en tuff mattekurs. Flit och strävsamt kommer att löna sig bättre!

Lämna ett svar