Teknik-SM

Idag är det final i tävlingen Teknik-SM som anordnas av bland andra SAAB, Sveriges Ingenjörer och Sandvik. Tre lag är nu i final, däribland ett lag från Chalmers. Kul. Idag kommer en vinnare att utses. Målet med evenemanget är att öka teknikintresset i samhället.

Under eftermiddagen anordnas också ett seminarium om teknikintresse. Utbildningsminister Lars Leijonborg (fp) kör en inledning, vilket följs av diverse talare. Avslutningsvis är det en panel där jag ska vara med tillsammans med representanter för näringsliv och utbildningsväsende.

Jag tror att många saker behöver göras för att öka teknikintresset. Det handlar om välutbildade och engagerade lärare, och då är vår satsning på akademisk fortbildning för yrkesverksamma lärare klockren. Det handlar om nya regler för att komma in på högskola som nu kommer, där vissa ämnen däribland matte kommer att viktas högre betygsmässigt. Det handlar om att få en mångfald av skolor som kan möta eleverna utifrån deras behov och förutsättningar. Och där kan företagen själva vara viktiga spelare genom att erbjuda praktikplatser, studiebesök, delta i undervisning etc. Det ska ockcås bli intressant att höra vad övriga paneldeltagare och åhörare vill ge mig som politiker för råd!

Lämna ett svar