Majoriteten i Göteborg spricker!

Idag meddelades att den politiska majoriteten i Göteborg bestående av (s), (v) och (mp) spricker. Vänsterpartiet anger som skäl att de inte kan gå med på en skattesänkning nästa år på 25 öre per intjänad hundralapp.

Jag tycker att det finns två slutsatser man kan dra. För det första visar det på röran i majoriteten. Uppenbarligen har de ingen tydlig och gemensam agenda för Göteborg. För det andra kan detta öppna nya möjligheter, inte minst inom skolans område. Fram tills nu har (v) haft det politiska ansvaret för skolan i Göteborg. Och (v)har vänt sig mot allt vad Alliansen föreslagit om mer av uppföljning, mer av kunskap och mer av ordning i skolan. Efter partiledarbytet har sossarna även antytt att de ska jobba igenom sin egen skolpolitik. Med anledning av dels den spruckna majoriteten och dels sossarna öppning för att närma sig Alliansen öppnas möjligheter till bredare uppgörelser i Göteborg, vilket jag framfört i ett pressmeddelande, se nedan.

Pressmeddelande
2007 05 09

Riksdagsledamot
Lars Hjälmered
0702-40 58 58

Öppning för en ansvarsfull skolpolitik med kunskapen och tryggheten i fokus?

– Vi välkomnar att vänsterpartiet fråntas ansvaret för skolan i Göteborg och ser med detta öppningar för bredare överenskommelser inom detta viktiga område. Genom de uttalanden som Socialdemokraterna gjort sedan partiledarbytet syns en skolpolitik som betydligt närmats den borgerliga fokuseringen på kunskap och ordning. Det säger den moderata riksdagsledamoten Lars Hjälmered.

– Förhoppningsvis kan Socialdemokraterna i Göteborg nu leva upp till denna, för Socialdemokraterna, nya inställning. Ett bredare samarbete skulle öppna för en politik som ger fler elever möjligheter att känna sig trygga och möjliggöra bättre prestationer i skolan. Den borgerliga alliansen har som bekant sedan länge verktygen för en sådan politik vilket vi också presenterat på riksnivå.

Lämna ett svar