AstraZeneca i Södertälje

Igår var Riksdagens Utbildningsutskott på besök på AstraZeneca i Södertälje. Bortsett från en allmän presentation av företaget låg fokus på deras arbete med forksning och utveckling. Besöket var väldigt intressant. De har ett par tusen personer som jobbar inom forskning i Södertälje, Lund och i Mölndal, vilket är en mycket större andel av företaget än vad den svenska försäljningen står för. Samtidigt tilltar den globala konkurrensen, exempelvis kräver framgång i Kina att de är brett närvarande som företag. Med andra ord står vi som land inför en stor utmaning för att kunna upprätthålla och utveckla forskning och utveckling inom medicin, medicinteknik och läkemedel. Tror själv att en bra statlig forskningsbudget, bra möjlligheter till samverkan med universitetssjukhus och goda möjligheter för forskare i Sverige är några av lösningarna.

Under besöket fick vi också se lite av de djurförsök som AstraZeneca företar sig i Södertälje. Det var väldigt intressant att ta del av detta genom att lyssna och själv se. Det känns som om de sköter det på ett bra sätt vad gäller etik mm.

Lämna ett svar