SP och Caran – intressant för en ingenjör!


Slutet av förra veckan gick i teknikens tecken med besök på forskningsinstitutet SP i torsdags och besök på företaget Caran i fredags.

SP först. Det är ett staligt institut med över 800 anställda. Tillsammans med kollegorna Janne Ericson och Ulf Sjösten fick jag kolla på forskning om implantat för tänder mm., energiforskning, och träforskning. Det var nya material, effektiv uppvärmning i en spännande kombination. Vi fick också tillfälle att se deras “ljusrum” där de utsätter bland annat bilar för stark strålning – två månader i labbet motsvarar starkt solsken under 3 års tid! Bland annat kan man då kika på hur lacker och plaster klarar sig. Besöket på SP var verkligt intressant. Genom omfattande forskning finansierat till en fjärdedel offentligt och tre fjärdedelar privat öppnar de massvis med nya och spännande möjligheter för näringslivet.

Caran var lika intressant. Caran är ju en teknikkonsultföretag. De satsar sedan något år tillbaka på ett spännande kvalitetsarbete. Arbetet är bortom formalia såsom ISO 9000. Istället handlar det om att göra Caran till ett företag där medarbetarna tänker och agerar kvalitet. Ledorden var bland annat att ta ansvar och driva på. Spännande. Arbetet drivs av ett knappt tiotal personer däribland några av mina gamla studiekamrater från Chalmers, se bilden.

Intressant var också att Caran är intresserade av att vara en aktiv del i samhället. En del av besöket kretsade kring detta. Vi pratade om möjligheter att tydligare ställa krav mot Chalmers och andra kring vad en ingenjör behöver kunna i termer av kunskaper och förmågor. Vi talade om att långsiktigt erbjuda praktikplatser, exjobb mm. Vi talade om att deras personal kan vara föreläsare etc. i högskolekurser, kanske till och med ta över kursmoment från Chalmers. Jag hoppas verkligen att det ger resultat – jag bidrar gärna till sådana företag som Caran som har vidare perspektiv på företagandet!

Lämna ett svar