Nationellt Centrum för Flexibelt Lärande (CFL)


Besökte CFL idag. CFL är en av flera statliga myndigheter på skolans område. De har sitt myndighetskontor i Hässleholm och också verksamhet i Härnösand och Norrköping. Tillsammans med min kollega Meta Pålsson (m) träffade jag Generaldirektören Hans-Inge Persson som är en glad och rolig malmöit. Hans-Inge berättade om CFL:s verksamhet tillsammans med kollegorna Gunilla Holmberg och Sören Thornell som rattar ekonomi respektive den operativa verksamheten.

CFL:s uppdrag är att främja vuxnas lärande med betoning på flexibelt lärande. Det senare kan handla om e-lärande liksom att använda nätet för att sprida erfarenheter. De bedriver inte längre någon egen undervisning.

Alliansen har nyligen tillsatt en utredning som syftar till att minska antalet myndigheter på skolans område. Troligen landar det ut i att Skolverket, Myndigheten för Skolutveckling (MYSKO) och CFL läggs ned och ersätts av en ny och gemensam myndighet. Detta är bra. Naturligt kretsade en hel del av vårt möte om just denna förändring. Bland annat pratade vi om vilka möjligheter som nu öppnas samt om hur deras verksamhet på bästa sätt kan tas omhand i den kommande nya myndigheten.

Besöket avslutades med en lunch strax utanför Hässleholm där även en person från en annan myndighet med bas i Hässleholm, KY-myncigheten, slöt upp. Trevligt.

Nu på tåget på väg till Göteborg.

Lämna ett svar